Gautų mokėjimų lėšų įskaitymas

Patogiai ir laiku gaukite į sąskaitą Medicinos banke mokėjimų eurais ir tarptautinių mokėjimų lėšas!

Įkainiai

GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS (iš SEPA valstybių)

Mokestis

Gautų EEE mokėjimų* įskaitymas

Gautų kitų mokėjimų iš SEPA valstybių įskaitymas

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas (mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams)

Nemokamai

12 Eur

10 Eur

GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS (iš SEPA valstybių)

Gautų EEE mokėjimų* įskaitymas

Gautų kitų mokėjimų iš SEPA valstybių įskaitymas

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas (mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams)

Mokestis

Nemokamai

12 Eur

10 Eur

GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS (kita nei euras valiuta ir eurai iš ne SEPA valstybių)

Mokestis

Lėšų užsienio valiuta, pervestų iš sąskaitos banko viduje, įskaitymas

Gautų tarptautinių mokėjimų iš kitų bankų įskaitymas

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas (klientams nerezidentams)

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas už mokėjimą iš šalies**, kuriai dėl taikomų sankcijų galioja sustiprinto patikrinimo procedūros

Nemokamai

12 Eur

10 Eur

0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur

GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS (kita nei euras valiuta ir eurai iš ne SEPA valstybių)

Lėšų užsienio valiuta, pervestų iš sąskaitos banko viduje, įskaitymas

Gautų tarptautinių mokėjimų iš kitų bankų įskaitymas

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas (klientams nerezidentams)

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas už mokėjimą iš šalies**, kuriai dėl taikomų sankcijų galioja sustiprinto patikrinimo procedūros

Mokestis

Nemokamai

12 Eur

10 Eur

0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur

*Mokėjimų eurais atliktų iš SEPA šalių pagal SEPA kredito pervedimų schemą ir iš EEE šalių įskaitymas, kai banko mokesčiai SHA ir pateikta IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui.


**Tarptautinės sankcijos taikomos Rusijai ir Baltarusijai. Mokėjimas įskaitomas tik pateikus visus bankui operacijai patikrinti reikalingus dokumentus ir esant bankui priimtinam operacijos rizikos lygiui.

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.