Gautų mokėjimų lėšų įskaitymas

Patogiai ir laiku gaukite į sąskaitą Medicinos banke mokėjimų eurais ir tarptautinių mokėjimų lėšas!

Įkainiai

GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS (iš SEPA valstybių)

Mokestis

Gautų EEE mokėjimų* įskaitymas

Gautų kitų mokėjimų iš SEPA valstybių įskaitymas

Gautų mokėjimų atitikties patikrinimas (mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams)

Nemokamai

12 Eur

10 Eur

GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS ĮSKAITYMAS (iš SEPA valstybių)

Gautų EEE mokėjimų* įskaitymas

Gautų kitų mokėjimų iš SEPA valstybių įskaitymas

Gautų mokėjimų atitikties patikrinimas (mokestis taikomas verslo klientams nerezidentams)

Mokestis

Nemokamai

12 Eur

10 Eur

GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS (kita nei euras valiuta ir eurai iš ne SEPA valstybių)

Mokestis

Lėšų užsienio valiuta, pervestų iš sąskaitos banko viduje, įskaitymas

Gautų tarptautinių mokėjimų iš kitų bankų įskaitymas

Gautų mokėjimų atitikties patikrinimas (klientams nerezidentams), išskyrus iš sustiprinto patikrinimo šalių**

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas už mokėjimą iš šalies, kuriai galioja sustiprinto patikrinimo procedūros mokėjimo operacijoms** (taikomas iki 2027-12-26)

Gautų tarptautinių mokėjimų iš BY,AE, AM, AZ, KZ, KG, MD, TJ, TM, UZ, RU, TR šalių*** įskaitymas (taikomas nuo 2023-12-27)

Nemokamai

12 Eur

10 Eur

0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur

0,5% nuo sumos min. 100 Eur

GAUTŲ TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ ĮSKAITYMAS (kita nei euras valiuta ir eurai iš ne SEPA valstybių)

Lėšų užsienio valiuta, pervestų iš sąskaitos banko viduje, įskaitymas

Gautų tarptautinių mokėjimų iš kitų bankų įskaitymas

Gautų mokėjimų atitikties patikrinimas (klientams nerezidentams), išskyrus iš sustiprinto patikrinimo šalių**

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų mokėjimo atitikties patikrinimas už mokėjimą iš šalies, kuriai galioja sustiprinto patikrinimo procedūros mokėjimo operacijoms** (taikomas iki 2027-12-26)

Gautų tarptautinių mokėjimų iš BY,AE, AM, AZ, KZ, KG, MD, TJ, TM, UZ, RU, TR šalių*** įskaitymas (taikomas nuo 2023-12-27)

Mokestis

Nemokamai

12 Eur

10 Eur

0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur

0,5% nuo sumos min. 100 Eur

*Mokėjimų eurais atliktų iš SEPA šalių pagal SEPA kredito pervedimų schemą ir iš EEE šalių įskaitymas, kai banko mokesčiai SHA ir pateikta IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui.


** Sustiprinta mokėjimo operacijos patikra taikoma mokėjimams, kai kitos mokėjimo operacijos šalies (lėšų siuntėjo) sąskaita yra finansų įstaigoje, esančioje: a) valstybėje, kurios atžvilgiu Finansinių veiksmų darbo grupė (angl. Financial Action Task Force – FATF) taiko sustiprintą stebėseną; b) valstybėse, įtrauktose į Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo Nr. I punkte Nr. 1 pateiktą Didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą; c) valstybėse, įtrauktose į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2001-12-29 įsakymu Nr. 344 patvirtintą tikslinių teritorijų sąrašą; d) Rusijoje ar Baltarusijoje, dėl šioms valstybėms taikomų tarptautinių sankcijų; e) kitoje Nepriklausomų Valstybių Sandraugos valstybėje (Azerbaidžanas, Armėnija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas), dėl aukštos tarptautinių sankcijų, taikomų Rusijai ir Baltarusijai vengimo rizikos.
Mokėjimas įskaitomas tik pateikus visus bankui operacijai patikrinti reikalingus dokumentus ir esant bankui priimtinam operacijos rizikos lygiui.


***Šalių sąrašas: Baltarusija (BY), Jungtiniai Arabų Emyratai (AE), Armėnija (AM), Azerbaidžanas (AZ), Kazachstanas (KZ), Kirgizija (KG), Moldovos Respublika (MD), Tadžikistanas (TJ), Turkmėnistanas (TM), Uzbekistanas (UZ), Rusijos Federacija (RU), Turkija (TR).

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.