Kaip atidaryti sąskaitą nepilnamečiui?

2017-05-25

Sąskaitą, atidarytą nepilnamečiui, iki jam sukaks 14 metų, tvarko tėvai (įtėviai) ar globėjai. Jei sąskaitą atidaro tėvai, jie abu turi pateikti Bankui priimtinus asmens tapatybę liudijančius dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą. Tėvai pasirašo banko tvirtinamą susitarimą dėl sąskaitos atidarymo nepilnamečiui ir disponavimo nepilnamečio sąskaita, joje esančiomis lėšomis. Jeigu sąskaitos atidaryti atvyksta tik vienas iš tėvų, tuomet pateikiamas neatvykusiojo sutikimas dėl disponavimo nepilnamečio sąskaita, patvirtintas notaro. Jeigu vaiko tėvai išsituokę ar gyvena skyrium, turi būti pateiktas nurodytas aplinkybes patvirtinantis teismo sprendimas. Jeigu sąskaitą nepilnamečiui iki 14 metų atidaro globėjas, jis turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, vaiko gimimo liudijimą ir dokumentą, patvirtinantį paskyrimą nepilnamečio globėju.

Perkeliama Joniškio padalinio veikla

2020-06-22

Daugiau

Medicinos banko padalinių darbo laikas šventiniu laikotarpiu

2020-06-19

Daugiau

Visos naujienos

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.