Valstybės remiamas finansinis lizingas

2018-07-17

LIZINGAS IŠ ATVIRO KREDITŲ FONDO 2 (AKF2) IR BANKO LĖŠŲ

Medicinos bankas sudaro palankias sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti. Viena iš tokių, tik Medicinos banke vykdomų priemonių, – valstybės remiami finansinio lizingo sandoriai iš Atviro kreditų fondo 2 (AKF2). Atviras kreditų fondas 2 (AKF2) – tai finansinės inžinerijos priemonė skirta finansuoti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus iš INVEGA fondo lėšų.

Lizingo suteikimo sąlygos

  • Palūkanos – nuo 3,10 %

  • Maksimali lizingo suma – iki 600 000 EUR

  • Terminas – iki 10 metų

  • Lizingo lėšos turi būti visiškai panaudotos ne vėliau kaip per 12 mėn. po lizingo sutarties pasirašymo.

  • Suteikus AKF2 lizingą, lizingo suma negali būti didinama.

Palūkanos susideda iš kintamos ir pastoviosios palūkanų normos dalies sumos

  • Palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 3,10 proc., bet ne daugiau kaip 6 proc. metinių palūkanų (PASTABA. 3 mėn. nacionalinės valiutos tarpbankinės rinkos palūkanų normos reikšmei esant neigiamai, ji prilyginama 0 proc.).

  • Lizingui iš AKF2 ir banko lėšų gali būti taikomas iki 95 proc. sumokėtų palūkanų kompensavimas: http://www.medbank.lt/verslo-klientams/palukanu-kompensavi­mas/.

Lizingo gavėjai

SVV subjektai, LR registruotos mažos ir vidutinės įmonės, atitinkančios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės bei verslininko apibrėžimą pagal LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą.

Paslaugų planai

2021-11-03

Daugiau

Seifų nuoma verslo klientams

2021-03-26

Daugiau

Visi pasiūlymai

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.