Privatumo politika


Bendrosios nuostatos


Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindaiKaip yra renkami/gaunami Jūsų asmens duomenys?Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Kokių asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Kokios yra Jūsų teisės?

Susisiekite su mumis

Baigiamosios nuostatosBendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika nustato ir paaiškina, kaip UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas) renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis.

Šios Privatumo
politikos tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens
duomenys Banke, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų
tvarkymo procesą Banke. 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, Jums kiekvieną kartą naudojantis / išreiškus ketinimą naudotis Banko paslaugomis tiek Banko klientų aptarnavimo padaliniuose, tiek internetinėje bankinėje sistemoje, Jums naršant Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, lankantis Banko patalpose, skambinant Banko kontaktų centro telefono numeriu ir kitais atvejais, kai tvarkomi Jūsų asmens duomenys, bus taikomos šioje Privatumo politikoje nurodytos sąlygos. 

Patvirtiname,
kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis Bankas vadovaujasi:

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip:

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą. 

Bankas tvarko žemiau išvardintų kategorijų asmens duomenis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais:

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:

Kaip yra renkami / gaunami Jūsų asmens duomenys?

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie:

Bankas gauna Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, tokių kaip:

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tuo atveju, kai Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis (pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų ar pan.), Jūs privalote gauti šių asmenų sutikimą ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Privatumo politika.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Bankas gali perduoti Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintiems subjektams:

​Bankas užtikrina, kad perduoda Jūsų asmens duomenis tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Banko pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarko Jūsų asmens duomenis tik griežtai apibrėžtais tikslais, kurie įtvirtinami asmens duomenų tvarkymo sutartyse. 

Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) teritorijoje, tačiau kartais Jūsų asmens duomenis tenka perduoti į kitas šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais Bankas daro viską, kas nuo jo priklauso, kad užtikrintų perduodamų asmens duomenų saugumą.

Kai Bankas perduoda asmens duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, yra taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

Kokių asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?

Bankas, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, laikosi šių principų:

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname protingas
organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens
duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,
taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bankas reikalauja iš duomenų
tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba kurie
teikdami paslaugas Bankui turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų, imtis atitinkamų
organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų
saugumą ir jų nepažeidžiamumą.

Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų
Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė ar elektroninis
paštas neužtikrina visiško saugumo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Banko.
Todėl turėtumėte būti atsargūs ir prisiimti riziką, jeigu teikiate asmens
duomenis Bankui interneto svetainėje ir elektroniniu paštu.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome
tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų
asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai
įpareigoja Banką saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą
terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami / sunaikinami
taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Konkretūs Jūsų asmens duomenų saugojimo
terminai priklauso nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo. 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Jums besilankant UAB Medicinos bankas interneto svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda UAB Medicinos bankas atpažinti Jus kaip ankstesnį UAB Medicinos bankas interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų UAB Medicinos bankas interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti UAB Medicinos bankas interneto svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami UAB Medicinos bankas interneto svetainėje:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo ir galiojimo laikas

Naudojami duomenys

major_type

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti: išsaugo pasirinktą kliento tipą

Įėjus į svetainę

Galioja 7 dienas

Kliento tipas "private" arba "business"

_mb_cookie

Slapukas skirtas atminti vartotojo pasirinkimą dėl slapukų politikos

Sutikus su slapukų politika

Galioja 1 metus

1/0

medbank_prod_ls

XSRF-TOKEN

Slapukai skirti sesijoms identifikuoti

Įėjus į svetainę

Galioja 4 valandas

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

_ga

Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti

Įėjus į svetainę

Galioja 2 metus

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

_gid

Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti

Įėjus į svetainę

Galioja 24 valandas

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

_gat_ua

Slapukas skirtas interneto svetainės lankomumui rinkti

Įėjus į svetainę

Galioja 8 valandas

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

_dc_gtm_ua

Slapukas skirtas rinkti informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

Įėjus į svetainę

Galioja 8 valandas

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

major_type

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti: išsaugo pasirinktą kliento tipą

Sukūrimo ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 7 dienas

Naudojami duomenys

Kliento tipas "private" arba "business"

Slapuko pavadinimas

_mb_cookie

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas atminti vartotojo pasirinkimą dėl slapukų politikos

Sukūrimo ir galiojimo laikas

Sutikus su slapukų politika

Galioja 1 metus

Naudojami duomenys

1/0

Slapuko pavadinimas

medbank_prod_ls

XSRF-TOKEN

Slapuko paskirtis

Slapukai skirti sesijoms identifikuoti

Sukūrimo ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 4 valandas

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

_ga

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti

Sukūrimo ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 2 metus

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

_gid

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas vartotojui identifikuoti

Sukūrimo ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 24 valandas

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

_gat_ua

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas interneto svetainės lankomumui rinkti

Sukūrimo ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 8 valandas

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Slapuko pavadinimas

_dc_gtm_ua

Slapuko paskirtis

Slapukas skirtas rinkti informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

Sukūrimo ir galiojimo laikas

Įėjus į svetainę

Galioja 8 valandas

Naudojami duomenys

Unikalus atsitiktinių simbolių identifikatorius

Kai naudojate naršyklę UAB Medicinos bankas teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę – jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be UAB Medicinos bankas naudojamų slapukų, UAB Medicinos bankas interneto svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad UAB Medicinos bankas socialinių tinklų paskyroms yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Naršydami UAB Medicinos bankas interneto svetainėje sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose:


Kokios yra Jūsų teisės?

Banko interneto
svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų interneto svetaines.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Bankas nėra atsakingas už tokių interneto
svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei
paspaudę nuorodą iš Banko interneto svetainės pateksite į kitas svetaines,
turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Jūs, kaip duomenų
subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Bankas, turite šias teises:

Bankas suteikia Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises prieš tai nustačius ir patikrinus Jūsų asmens tapatybę. Savo teises galite įgyvendinti pateikus Bankui prašymą raštu bet kuriame Banko klientų aptarnavimo padalinyje arba per Banko internetinę bankinę sistemą, o tam tikrais atvejais pasinaudodami tam tikromis nuorodomis, pateikiamomis Banko teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Bankas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų Jūsų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Susisiekite su mumis

Banko kontaktiniai duomenys taip pat skelbiami Banko interneto svetainėje adresu https://www.medbank.lt/lt/kontaktai .

Jei Jums iškiltų klausimų dėl
šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ar kitokių klausimų, susijusių
su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis į Banko paskirtą duomenų
apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu:

Baigiamosios nuostatos

Atskirose
atitinkamų Banko grupės įmonių interneto svetainėse, atliekančiose konkrečią
funkciją, gali būti papildomos privatumo informacijos.

Ši privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus. Atlikus pakeitimus, ši privatumo politika bus skelbiama UAB Medicinos bankas interneto svetainėje.

Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.


Ši Privatumo politika skelbiama viešai Banko klientų aptarnavimo padaliniuose ir interneto svetainėje www.medbank.lt .

Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama atsižvelgiant
į teisės aktų ir / ar Banko veiklos pokyčius, tačiau ne rečiau kaip kartą per 2
(dvejus) metus. Atnaujinus Privatumo politiką, informuosime Jus apie tai
paskelbdami pranešimą Banko interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis. 

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinate savo sutikimą. Daugiau apie slapukus galite sužinoti paspaudę ČIA.

Sutinku