Indėlių draudimas

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

UAB Medicinos banke laikomi indėliai yra draudžiami

Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“

Apsaugos riba

Iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius*

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje

Visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba*

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)

100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui**

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų

10 darbo dienų***

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta

Eurai

Kontaktiniai duomenys

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, tel. Nr. +370 5 213 5657, faksas +370 5 213 5546, el. pašto adresas [email protected]

Daugiau informacijos

UAB Medicinos banke laikomi indėliai yra draudžiami

Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“

Apsaugos riba

Iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius*

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje

Visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba*

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)

100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui**

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų

10 darbo dienų***

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta

Eurai

Kontaktiniai duomenys

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, tel. Nr. +370 5 213 5657, faksas +370 5 213 5546, el. pašto adresas [email protected]

Daugiau informacijos

Kita svarbi informacija

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

Indėlių draudimo objektas nėra:

Aukščiau nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į tai, pagal kurios valstybės teisės aktus šie subjektai yra įsteigti.

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.