Dažniausiai užduodami klausimai

Kokios garantijos suteikimo sąlygos?

  • Didžiausia  garantuojama paskolos suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur

  • Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesiams

  • Portfelinė garantija garantuoja 80 % paskolos sumos grąžinimą kredito įstaigai

  • Garantuojamos paskolos teikiamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti

Turite klausimų?

Užpildykite klausimo formą

Laukas yra privalomas

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.